СТАМБЕНА ЗГРАДА М3 во центарот на Скопје

Скопје

Име: СТАМБЕНА ЗГРАДА М3 во центарот на Скопје
Локација: Скопје

Година: 2022
СТАТУС: ВО ТЕК

ПОВРШИНА: 
ТИП НА ПРОЕКТ : СТАНБЕНО -ДЕЛОВЕН