Вила Седлоски

Скопје, 2018

Име: Вила Седлоски
Локација: Прилеп
Година: 2019
Статус: Во изградба
Површина: 650m2
Тип на проект: Станбен