Станбено-деловен центар V GATE

Скопје, 2020

Име: V Gate
Локација: Скопје

Година: 2020
Статус: Во изработка

Површина: 32000m2
Тип на проект: Станбен / Деловен / Хотел