Станбено-деловен центар V GATE

Скопје, 2020

Име: V GATE
Локација: Скопје

Година: 2020
СТАТУС: Во изработка

ПОВРШИНА: 32000m2
ТИП НА ПРОЕКТ : Станбен / Деловен / Хотел