Хотел Македонија

Скопје, 2017

Име: Хотел Македонија
Локација: Скопје 

Година: 2016
Статус: Во изградба

Површина: 10374m2
Тип на проект: Хотел