ХОТЕЛ ВО СКОПЈЕ

Скопје, 2021

Име: ХОТЕЛ ВО СКОПЈЕ
Локација: Скопје 

Година: 2021
Статус: Во изработка

Површина: 
Тип на проект: Хотел