Хотел Голд

Ентериер на соба, верзија 2 - Скопје, 2018