Хотел Голд

Ентериер на соба, верзија 6 - Скопје, 2018