Хотел Голд

Ентериер на соба, верзија 7 - Скопје, 2018