Хотел Голд

Ентериер на соба, верзија 1 - Скопје, 2018