Хотел Голд

Ентериер на соба, верзија 9 - Скопје, 2018