Хотел Голд

Ентериер на соба, верзија 4 - Скопје, 2018