Хотел Голд

Ентериер на соба, верзија 5 - Скопје, 2018