Хотел Голд

Ентериер на соба, верзија 8 - Скопје, 2018