Хотел Вардар Палас

Скопје, 2017

Име: Хотел Вардар Палас
Локација: Скопје 

Година: 2016
Статус: Во изградба

Површина: 16000m2
Тип на проект: Хотел