Натпревар за нова фасада на седиштето на Стопанска Банка - Нарачан проект

Скопје, 2009