Вила Смарагд

Скопје, 2017

Име: Вила Смарагд
Локација: Скопје

Година: 2017
Статус: Во изработка

Површина: 250m2
Тип на проект: Станбен